Hei een Extrait vum Viirwuert vun eisem News, fir weider ze liesen einfach de ganze News 2013 eroflueden.

Viirwuert
2012 huet mir nees vill nei Erfahrunge bruecht. Am August war ech op Haiti, a gouf nees ganz häerzlech an der Famill Bélizaire opgeholl. Do ze wunnen, an den Alldag op Haiti ze erliewen, ass fir mech ëmmer eng immens Beräicherung. Och déi Zäit mam Luckner a mam Barthol hei zu Lëtzebuerg war ganz intressant. Mir konnte vill mateneen diskutéieren an eis austauschen. Doduerch verstäerkt sech ëmmer nees dat géigesäitegt Versteesdemech tëschent Mënschen, déi op esou grondverschiddene Plaze liewen.

De Buergermeeschter vu Carrefour war och am Dezember bei eis op Besuch fir deen offizielle Schenkungsacte vum Schoulgebai entgéint ze huelen. Mat der Preuve vun dëser offizieller Zeremonie gëtt et him méiglech fir eis Containeren zollfräi duerch déi haitianesch Douane ze schleisen. Dat ass ee gutt Beispill fir Ënnerscheed vun hei op do ze beliichten: et geet net duer ee Bréif ze verfaassen, eng Copie conforme ze schécken, oder een Acte vun engem Notaire ze hunn. Op Haiti zielt dat wat sécher ass, kloer bewisen (duerch eng Foto zum Beispill), zesummen ofgemaach, am beschte mat ville Leit ronderëm, als Zeien a Beweis.AAH_News_2013_A5_web_Page_01