De Komitee vun AAH huet, wéi ganz vill aner Leit och, dës Nouvelle eréischt an de fréie Mueresstonnen an de Noriichte vum 13. Januar matkritt. Duerch dës Naturkatastroph sinn all d’Kommunikatiounsweeër, wéi Internet, Telefon an Händy, ausgefall, sou datt mir bis elo och keng Méiglechkeet hate fir mat eise Leit op Plaz  ze schwätzen.

Et steet fest, datt den Epizentrum nëmme 16 km vun Port-au-Prince war an dat an enger Déift vun ca. 10 km. D’Gemeng Carrefour, déi just e puer Kilometer vun der Haaptstad ewech läit, ass och betraff. An dëser Gemeng ass nämlech de Quartier “Rivière Froide”, wou mir d’Schoul ënnerstëtzen an eis Frënn op der Plaz hiert Doheem hunn.

Wann Dir hëllefe wëllt, sou kënnt Dir dat gäre mat engem Don maachen. [Don – Séisme]

D’Noriichtenagencen informéieren lafend iwwert Radio, Telé an Internet iwwer d’Situation an Haiti. Hei sinn einfach e puer Extraitën resp. Linken aus de Nouvellen:

Lëtzebuergësch

  • d’Wort – Schnelle Hilfe aus Luxemburg
  • Tageblatt – Haiti versinkt nach Erdbeben im Chaos

Français

Deutsch