Um 13.55 Auer eiser Zäit koum endlech den erléisenden Uruff aus Haiti. Eise Mataarbëchter, Frënn a Bekannten an deenen hier Famillen, géing et den Emstänn entspriechend gutt goen.

Am Quartier Rivière Froide, an der Gemeng Carrefour, si laut grobe Schätzungen ëm déi 200 Leit verschott ginn. Wat d’Infrastruktur ugeet, sou sinn hei iwwer d’halschent vun den Heiser an e Koup gefall. D’Schoulgebai an d’Wunnénge vun de Leit vun AAH sinn ouni gréissere Schued stoëbliwwen.

Dëst sinn déi éischt News, déi mir bis elo hunn.

UPDATE (17.00)

Sou wéi et ausgesäit huet d’ONG “Objectif Tiers Monde” och déi éischt gutt Nouvellë aus Haiti kritt. Si hunn allerdéngs nach net all hier Kontakter konnten ereechen. Wat Heiser a Büroën unbelaangt, sou gëtt et “nëmme” materielle Schued.